ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

แล้วพบกันอีกครั้งในปีถัดไปนะคะ :)


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ได้สิ้นสุดลงแล้วในปีนี้